Uhm Jung-hwa (프로필,대표작,참여작품,바탕화면,배경화면) | OZZO - 문화 제작소

본문 바로가기
Uhm Jung-hwa
Uhm Jung-hwa
 • Uhm Jung-hwa
 • 1969-08-17
 • Jecheon, North Chungcheong, South Korea
 • <<다른 명칭>>
  Uhm jung hwa
  Uhm Jeong-hwa
  Jung-hwa Uhm
  Uhm junghwa
  Eom Jeong-Hwa
  엄정화
  嚴正化
  严正花
  严正化
 • Acting
 • Uhm Jung-hwa (엄정화) is a South Korean pop singer and actress.
Profile Photo
Uhm Jung-hwa #0
Uhm Jung-hwa #1
Uhm Jung-hwa #2
Uhm Jung-hwa #3
Uhm Jung-hwa #4
YouTube
Search No Result!!
참여 작품
마녀사냥
야심만만
Copyright © OZZO.kr. All rights reserved.