Cheon Ho-jin (프로필,대표작,참여작품,바탕화면,배경화면) | OZZO - 문화 제작소

본문 바로가기
Cheon Ho-jin
Cheon Ho-jin
 • Cheon Ho-jin
 • 1960-09-05
 • Busan, South Korea
 • <<다른 명칭>>
  천호진
  Chun Ho-jin
  千虎珍
 • Acting
Profile Photo
Cheon Ho-jin #0
Cheon Ho-jin #1
Cheon Ho-jin #2
YouTube
Search No Result!!
참여 작품
애정만만세
사랑의 전설
Copyright © OZZO.kr. All rights reserved.